Luyện tập tổng hợp

Dương Hải Minh

Hãy mô tả 1 cảnh nào đó bất kì mà em nghĩ ra trong 1 bộ phim.

Dương Hải Minh
29 tháng 2 2016 lúc 17:23

BẰNG TIẾNG ANH NHÉ! MÌNH VIẾT THIẾU ĐỀ........

Bình luận (0)
Dương Hải Minh
29 tháng 2 2016 lúc 17:23

VIẾT BẰNG ENGLISH nhé!

Bình luận (0)
Phùng Khánh Linh
29 tháng 2 2016 lúc 17:17

This is a scene from the film.In this scene, a beautiful young girl's lying across the lines.She's shouting "Help!" because the train's coming along the lines. It's very near. It's coming round the bend now.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN