nguyen van hieu
28 tháng 10 2015 lúc 21:48

vi \(942^{60}\)tan cung la so chan 

ma 351^37 luon tan cung la 1 (1*1)

=>942^60-351^37 luon luon la sao le +>ko chia het cho 2 =>de sai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính 99 5 - 98 4 + 97 3 - 96 2  chia hết cho

A. 2

B. 5

C. Cả 2 và 5

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN