Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Các nước Đông Bắc Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi

Nguyễn Trọng Hiếu

So sánh chủ trương, sách lược cách mạng của Đảng, hình thức đấu tranh giữa thời kì 1936 - 1939 với thời kì 1930 - 1931 ?

 

Đỗ Xuân Long
Đỗ Xuân Long 29 tháng 2 2016 lúc 14:36

Nội dung so sánh

Thời kì 1930 – 1931

Thời kì 1936 - 1939

Kẻ thù

Đế quốc và phong kiến

Thực dân Pháp phản động và tay sai

Mục tiêu-nhiệm vụ

Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình

Tập hợp lực lượng

Liên minh công nông

 

Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

Hình thức đấu tranh

Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang, lập Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đấu tranh chính trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào Đông Dương đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá….

Lực lượng tham gia

Chủ yếu là công nông

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chính trị.

Địa bàn

Nông thôn và các trung tâm công nghiệp

Chủ yếu ở thành thị

Bình luận (0)
Vũ Thị Nhung
Vũ Thị Nhung 19 tháng 2 2019 lúc 23:03
https://i.imgur.com/7jXHJxb.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN