Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Huyền Trang Hoàng

Một công nhân dự kiến hoàn thành cồn việc trong 1 thời gian qui định với năng suất 12 sản phẩm trong 1 giờ . sau khi làm xong nửa công việc người đó tăng năng suất , mỗi giờ làm được 15 sản phẩm nhờ vậy công nhân đã hòan thành công việc sớm hơn dự định 1 giờ . tính số sản phẩm người công nhân đó phải làm ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN