Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Trần Phương Thảo

1. một hình chữ nhật có chu vi 372m nếu tăng chiều dài 21m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích tăng 2862m2. tính kích thước của hình chữ nhật lúc đầu

2. hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4.18km. đi ngược chiều để gặp nhau. người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7km, còn người thứ 2 mỗi giờ đi được 6,3km, nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. hỏi người thứ hai đi trong bao lâu thì gặp người thứ nhất

3. một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 30km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút. tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết vận tốc của dòng nước là 3km/h và vận tốc thật của ca nô không đổi

4. một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24km. một giờ sau, một người đi xe máy từ A và đến B trước người đi xe đạp 20 phút. tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp

Mặc Hàn
Mặc Hàn 27 tháng 4 2017 lúc 19:41

Bài 1:

Nửa chu vi của HCN là: 372 : 2 = 186 (m)

Gọi chiều dài lúc đầu của HCN là x (0<x<186, m)

Thì chiều rộng lúc đầu của HCN là 186-x (m)

Diện tích lúc đầu của HCN là x(186-x) (\(^{m^{^2}}\))

Nếu tăng chiều dài lên 21m thì chiều dài lúc này là x+21 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 10m thì chiều rộng lúc này là 186-x+10 (m)

Diện tích tăng 2862 \(^{m^2}\)thì diện tích lúc này là [x(186-x)]+2862 (\(^{m^2}\))

Theo đề bài ta có phương trình:

(x+21)(186-x+10) = [x(186-x)]+2862

<=> (x+21)(196-x) = (186x-\(x^2\))+2862

<=> 175x-\(x^2\)+4116 = (186x-\(x^2\))+2862

<=> x = 114 (TM)

Vậy chiều dài lúc đầu của HCN là 114m, chiều rộng lúc đầu là 72m

Bình luận (0)
nguyễn thị hoàng anh
nguyễn thị hoàng anh 10 tháng 5 2018 lúc 11:22

giải câu 3 đi

Bình luận (0)
Thành Trương
Thành Trương 12 tháng 5 2018 lúc 16:55

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).Bài 1

Bình luận (0)
Thành Trương
Thành Trương 12 tháng 5 2018 lúc 17:03

Gọi thời gian người thứ 2 đj đến chỗ gặp người thứ nhất là t (h) (0<t<1)

=> Thời gian người thứ nhất đj đến chỗ gặp người thứ 2 là t+1/15(h

=> Quãng đường người thứ nhất đj được từ khi xp đến khi gặp người thứ 2 là 6,3(t+1/15)(km)

Quãng đường người thứ 2 đj được từ khi xp đến khi gặp người thứ nhất là 5,7t (km)

Theo bài ra, khoảng cách giữ hai người là 4,18km nên ta có pt:

6,3(t+1/15)+5,7t=4,18

Giải pt trên tìm được t

Bình luận (0)
Thành Trương
Thành Trương 12 tháng 5 2018 lúc 17:28

Bài 3Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Bình luận (0)
Thành Trương
Thành Trương 12 tháng 5 2018 lúc 17:31

Bài 4:

thời gian = quãng đường / vận tốc

Gọi vận tốc người xe đạp là x => vận tốc người đi xe máy là 3x (x>0)

Thời gian người đi xe đạp đi: 24/x

Thời gian người đi xe máy đi: 24/3x = 8/x

Người đi xe máy đi sau 1h và đến trước 20' = 1/3 h

=> Thời gian người đi xe đạp nhiều hơn : 24/x - 8/x = 1+1/3 = 4/3

<=> x = 12

Xe đạp: 12 km/h

Xe máy: 36 km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Song tử tinh nghịch

Bài 1. Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B người đó nghỉ lại 1 giờ rồi từ B quay về A với vận tốc 40km/h. tổng thời gian cho chuyến đi là 6 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường AB.

Bài 2. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 20km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3. Hai người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ hai nơi A và B cách nhau 124km, đi ngược chiều nhau. Họ gặp nhau sau 1 giờ 20 phút. Tính vận tốc của mỗi người, biết vận tốc của người đi từ A nhỏ hơn vận tốc của người đi từ B là 3km/h.

Bài 4. Một miếng đất hình chứ nhật có chu vi là 42m. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 1m thì diện tích tăng thêm 13m2. Tính chiều dài, chiều rộng miếng đất đó.

Bài 5. Hai xe khách khởi hành cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km/h.

Bài 6. Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi kho thứ 2. Nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thêm vào kho thứ 2 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa?

Bài 7. Một cano xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ, ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa A và B biết vận tốc dòng nước là 2km/h.

Bài 8. Lúc 7h sáng, một chiếc cano xuôi dòng từ A đến bến B, cách nhau 30km, rồi ngay lập tức trở về và đến bến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của cano khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc nước chảy là 6km/h.

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng của cano + vận tốc của dòng nước

Vận tốc ngược dòng = vận tốc riêng của cano - vận tốc của dòng nước

Vận tốc xuôi dòng - Vận tốc ngược dòng = 2(Vận tốc của dòng nước)

Vận tốc xuôi dòng + Vận tốc ngược dòng = 2(Vận tốc riêng của cano)

Help me!

Làm 1, 2 bài cũng được! Mình đang cần gấp! Cảm ơn bạn rất nhiều nếu bạn kẻ thêm bảng tóm tắt ra nữa!

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN