Nguyễn Thanh Hằng

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?

A. Chính quyền thực dân Anh tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến

B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột

C. Thực dân Anh ban hành những đạo luật phản động

D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày càng căng thẳng

Phạm Thị Diệu Hằng
12 tháng 7 2017 lúc 4:22

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…81...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã có tác động như thế nào đến chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Thực dân Anh đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Ấn Độ

B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột và ban hành những đạo luật phản động ở Ấn Độ

C. Thực dân Anh nới lỏng chính sách độc quyền về muối và sắt

D. Thực dân Anh nới lỏng chính sách cai trị

Nguyễn Thanh Hằng

Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?

A. Các hình thức đấu tranh phong phú

B. Phong trào tiêu biểu dâng cao

C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng

Nguyễn Thanh Hằng

Tháng 7 - 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?

A.  Chia đôi xứ Bengan

B. Về chế độ thuế khó

C.Thống nhất xứ Bengan

D. Giáo dục

Nguyễn Thanh Hằng

Tháng 7 – 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?

A. Chia đôi xứ Benga

B. Về chế độ thuế khóa

C. Thống nhất xứ Benga

D. Giáo dục

Nguyễn Thanh Hằng

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?

A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị

B. Dùng biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh

C. Dùng bạo lực cách mạng

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang

Nguyễn Thanh Hằng

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến đời sống nhân dân Ấn Độ?

A. Mâu thuẫn xã hội ở Ấn Độ diễn ra rất gay gắt

B. Thực dân Anh đã ban hành nhũng đạo luật phản động

C. Gánh nặng chi phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai nhân dân Ấn Độ

D. Chính quyền thực dân Anh đã đẩy mạnh đầu tư phát triển các ngành kinh tế, khai thác có hiệu quả tài nguyên, sức lao động và thị trường ở Ấn Độ

Nguyễn Thanh Hằng

Chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của thực dân Anh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với nhân dân Ấn Độ là?

A. Cuộc sống thiếu thốn

B. Nợ nần chồng chất

C. Nông dân bị mất ruộng đất

D. Số người chết đói ngày càng nhiều

Nguyễn Thanh Hằng

Trước đòi hỏi được tham gia chính quyền của giai cấp tư sản Ấn Độ, thái độ của thực dân Anh như thế nào?

A. Đồng ý đòi hỏi của giai cấp tư sản Ấn Độ

B. Thực dân Anh thẳng tay đàn áp dã man

C. Thực dân Anh kìm hãm bằng cách mọi cách

D. Đồng ý đòi hỏi nhưng phải có những điều kiện

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các dữ kiện sau :

1. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bom-bay.

2. Thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

3. Thực dân Anh thu hồi đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

4. Hơn 10 vạn người Ấn Độ kéo đến bờ sông Hằng làm lễ tuyên thệ và hát vang bài "Kính chào Người - Mẹ hiền Tổ quốc”.

Hãy sắp xếp theo tiến trình cao trào cách mạng 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ?

A. 2, 4, 1, 3.

B. 1, 2, 4, 3.

C. 2, 1, 4, 3.

D. 2, 4, 3, 1.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN