Bài 9 : Xây dựng gia đình văn hóa

Lê Thị Kiều My

thế nào là gia đình văn hoá? nêu ví dụ.

Quang Nhân
25 tháng 4 2017 lúc 11:56

-Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

+VD: Gia đình có văn hóa :

+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình + Kinh tế gia đình ổn định + Gia đình hòa thuận, hạnh phúc + Tránh xa tệ nạn xã hội + Thực hiện nghĩa vụ công dân Chúc bạn học tốt thanghoa
Bình luận (2)
Bùi Thị Thảo Vy
9 tháng 7 2019 lúc 18:37

Trả lời: Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.

Ví dụ: - Mỗi người trong gia đình phải thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình.

- Con cái phải học tập tốt.

- Phải đạt đủ 4 chỉ tiêu của gia đình văn hoá.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN