Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng các nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),...

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp duy nhất điều chế oxi trong công nghiệp.

(3) Khí ozon không màu, không mùi, tan nhiều trong nước.

(4) Ozon có tính oxi hoá rất mạnh và mạnh hơn cả ozon.

(5) Ozon oxi hoá hầu hết các kim loại kể cả Au, Pt.

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi và ozon có thể oxi hoá bạc thành bạc oxit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.  

B. 1.  

C. 3.  

D. 4

Ngô Quang Sinh
12 tháng 4 2017 lúc 16:50

ĐÁP ÁN A

Các trường hợp thoả mãn: 1 – 4 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng các nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn), …

(2) Chưng cất phân đoạn không khí lỏng là phương pháp duy nhất điều chế oxi trong công nghiệp

(3) Khí ozon không màu, không mùi, tan nhiều trong nước

(4) Ozon có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh hơn cả oxi

(5) Ozon oxi hóa hầu hết các kim loại kể cả Au, Pt

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi và ozon có thể oxi hóa bạc thành bạc oxit

Số phát biểu đúng là:

A.2                          

B.1                                 

C.3                          

D.4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong công nghiệp Oxi được điều chế duy nhất bằng cách điện phân nước vì có chi phí rẻ.

(2) Ozon là một dạng thù hình của Oxi, có tính oxi hóa rất mạnh và có tác dụng diệt khuẩn do vậy trong không khí có Ozon làm cho không khí trong lành.

(3) Ozon được dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn. Chữa sâu răng. Sát trùng nước sinh hoạt…

(4) Lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nguội thu được khí H2.

Số phát biểu đúng là:

A. 2   

B. 3   

C. 4   

D. Đáp án khác

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Oxi có số hiệu nguyên tử là 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 3.

(2) Trong điều kiện bình thường, phân tử oxi có liên kết cộng hoá trị không phân cực.

(3) Khí oxi không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí.

(4) Khí oxi tan nhiều trong nước.

(5) Trong các hợp chất, oxi luôn có số oxi hoá – 2.

(6) Oxi tác dụng nhiều với hợp chất vô cơ và hữu cơ, các kim loại Au, Pt,... và các phi kim.

Số phát biểu chính xác là:

A. 1.  

B. 4.  

C. 2.  

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Các muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt

(2) Trong thực tế, người ta dùng muối (NH4)2CO3 để làm xốp bánh

(3) Để điều chế N2O trong phòng thí nghiệm, người ta thường nhiệt phân muối NH4NO2

(4) Axit nitric tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào

(5) Axit nitric tinh khiết là chất rắn, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

(6) Axit nitric oxi hóa được hầu hết các kim loại kể cả Cu,Ag,Pt,Au,…

Số phát biểu đúng là:

A. 4                             

B. 2                             

C. 5                             

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau :

(1) Oxi có số hiệu nguyên tử là 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 3

(2) Trong điều kiện bình thường, phân tử oxi có liên kết cộng hóa trị không phân cực

(3) Khí oxi không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí

(4) Khí oxi tan nhiều trong nước

(5) Trong các hợp chất, oxi luôn có số oxi hóa – 2

(6) Oxi tác dụng nhiều với hợp chất vô cơ và hữu cơ, các kim loại Au, Pt, … và các phi kim

Số phát biểu chính xác là:

A. 1.                      

B. 4.                       

C. 2.                       

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2.           

B. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.    

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.      

D. Các nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2, 3, 4 electron lớp ngoài cùng đều là kim loại.

Câu 46: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(a) Cho dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F2.

(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI,

(c) Amophot (hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân phức hợp.

(d) Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách cho H2SO4 đặc vào axit fomic và đun nóng.

A. 1.  

B. 3.  

C. 2.  

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc nhóm VA, chu kì 2

(2) Trong phân tử nitơ có chứa một kiên kết ba

(3) Trong điều kiện thường, nitơ là chất lỏng, không màu, mùi xốc, nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không duy trì sự cháy và nitơ tan nhiều trong nước

(5) Ở nhiệt độ thường, nitơ hoạt động hóa học mạnh và có thể tác dụng với nhiều chất

(6) Nitơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Số phát biểu đúng là

A. 2                             

B. 3                             

C. 5                            

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận xét sau:

1) Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất luôn là -2.

2) Các halogen không tác dụng với N2, O2.

3) Thu khí N2 trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp dời chỗ nước.

4) Trong công nghiệp có thể thu O2 và N2 bằng chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

5) Có thể điều chế HCl, HBr, HI trong PTN bằng phương pháp sunphat.

6) Phân đạm Ure là phân bón trung tính và có hàm lượng đạm cao nhất trong các loại phân đạm hiện nay.

7) Nguyên liệu sản xuất H2SO4 trong công nghiệp là FeS2, S.

8) Than đá ở Quảng Ninh có chất lượng cao vì chủ yếu là than cốc.

Số nhận xét đúng là:

A. 7                           

B. 5                           

C. 4                           

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật

(2) Trong tự nhiên, nitơ chỉ tồn tại ở dạng đơn chất

(3) Trong công nghiệp,, nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng

(4) Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng phản ứng nhiệt phân NH4NO3

(5) Trong phân tử amoniac, nitơ liên kết với Hiđro bằng liên kết cộng hóa trị có cực

(6) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí

Số phát biểu đúng là

A. 6                             

B. 3                             

C. 5                             

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN