Bài 18-19. Tuần hoàn máu

Sách Giáo Khoa

Câu 4: Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch?

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 22 tháng 4 2017 lúc 21:18

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 22 tháng 4 2017 lúc 21:18

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 27 tháng 2 2018 lúc 21:16

- Trong hệ mạch, vận tốc máu giảm dần từ ĐMC => tiểu động mạch => mao mạch và tăng dần từ mao mạch => tiểu tĩnh mạch => tĩnh mạch chủ.

- Nguyên nhân vì máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch. Thể tích máu tỉ lệ thuận với sự chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN