Bài 18-19. Tuần hoàn máu

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 22 tháng 4 2017 lúc 21:17

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 22 tháng 4 2017 lúc 21:18

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 22 tháng 4 2017 lúc 21:18

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 22 tháng 4 2017 lúc 21:18

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 27 tháng 2 2018 lúc 21:13

Huyết áp giảm dần từ động mạch => mao mạch => tĩnh mạch

Nguyên nhân:

+ do lực ma sát của máu với thành mạch. Càng đi xa thì lực ma sát càng lớn nên huyết áp càng giảm

+ Do ma sát của các phân tử máu với nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN