Bài 18-19. Tuần hoàn máu

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng về nhóm động vật Không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

A. Cá xương, chim, thú

B. Lưỡng cư, thú

C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 22 tháng 4 2017 lúc 21:16

□ a) Cá xương, chim, thú

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 22 tháng 4 2017 lúc 21:16

A. Cá xương, chim, thú

B. Lưỡng cư, thú

C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 27 tháng 2 2018 lúc 21:20

A.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN