Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Sách Giáo Khoa

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

Xác định công thức phân tử của chất A.

Lưu Hạ Vy
22 tháng 4 2017 lúc 21:05

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Bình luận (0)
Luyen
16 tháng 11 2018 lúc 11:45

Số mol A = Số mol O2O2

nA=0,1632=0,005(mol)nA=0,1632=0,005(mol)

MA=mAnA=0,30,005=60(g/mol)MA=mAnA=0,30,005=60(g/mol)

Công thức tổng quát : CXHYOZ.CXHYOZ.

Ta có tỉ lệ : 12X%C=Y%H=16Z%O=M10012X%C=Y%H=16Z%O=M100

hoặc X:Y:Z=nC:nH:nO=0,01:0,02:0,01X:Y:Z=nC:nH:nO=0,01:0,02:0,01

hoặc

nC=0,4444=0,01(mol)nC=0,4444=0,01(mol)

nH=0,1818.2=0.02(mol)nH=0,1818.2=0.02(mol)

nO=0,3−(0,01.12)−(0,02.1)16=0,01(mol)nO=0,3−(0,01.12)−(0,02.1)16=0,01(mol)

vậy x:y:z = 1:2:1

Công thức thực nghiệm : (CH2O)n.(CH2O)n.

Với M = 60g/mol ta có : 30n=60⇒n=230n=60⇒n=2

Công thức phân tử : C2H4O2C2H4O2.

Xem chi tiết tại đây nha bạn ơi: https://cunghocvui.com/bai-viet/bai-3-trang-95-sach-giao-khoa-hoa-11.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN