Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Sách Giáo Khoa

a) Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau ? Cho ví dụ ?

b) Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau ? Cho ví dụ ?

Nguyễn Trần Trúc Ly
20 tháng 12 2017 lúc 22:20

a)Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức y=a\(\cdot\)x(a\(\ne\)0;a là hằng số)

VD:6vaf 3 tỉ lệ với nhau theo công thức 6=2\(\cdot\)3

b)Hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau khi 2đại lượng x,y liên hệ với nhau theo công thức xy=a hay \(\dfrac{a}{x}=y\)(a là hằng số khác 0)

VD: 6 và 3 tỉ lệ nghịch với nhau theo công thức 6,3=18

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Trúc Ly
20 tháng 12 2017 lúc 22:25

nhầm:6.3=18bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Bằng Hữu
27 tháng 12 2017 lúc 8:31

- Quy tắc: Nếu hành động HH gồm nhiều trường hợp thì số cách thực hiện hành động HH bằng tổng số cách thực hiện từng trường hợp ấy.

Ví dụ:

Trên một bàn học có 44 cây bút chì và 33 cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

+ Trường hợp chọn bút chì: có 44 cách chọn

+ Trường hợp chọn bút mực: có 33 cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: 4+3=74+3=7 cách chọn.

Bình luận (0)
Higurashi Kagome
27 tháng 12 2017 lúc 21:12

a) Neu dai luong y lien he voi dai luong x theo cong thuc y=k.x ( k la hang so khac 0 ) vd chu vi theo canh a cua hinh vuong la hai dat luong ty le thuan , quang duong di duoc theo thoi gian t cua mot chuyen dong deu la hai dai luong ty le thuan b) Neu dai luong y lien he voi dai luong x theo cong thuc y=a\x hay xy = a ( a la hang so khac 0) vd hai canh cua hinh chu nhat thay doi nhung luon co dien tich ko doi la hai dai luong ty le nghich , thoi gian t va van toc v cua chuyen dong deu tren cung mot quang duong la hai dai luong ty le nghich

Bình luận (0)
Thanh Lan Đào Thị
9 tháng 12 2018 lúc 9:32
https://i.imgur.com/chJPqEc.jpg
Bình luận (1)
Nguyễn Quang Huy
19 tháng 4 2017 lúc 21:02

a)2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức y=ax ( a là hằng số khác 0)

VD:6 và 3 tỉ lệ thuận với nhau theo công thức 6=2.3

b)2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau khi đại lượng x liên hệ với đại lượng y theo công thức xy=a hay \(\dfrac{a}{x}=y\) ( a là hằng số khác 0)

VD: 6 và 3 tỉ lệ nghịch với nhau theo công thức 6.3=18

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN