Tokuya Ariko

Hô hấp là gì?

Lê Mỹ Linh
Lê Mỹ Linh 24 tháng 2 2016 lúc 5:20

Hô hấp ở cây là quá trình cây lấy khí oxi để phân giải chất hữu cơ, tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của mình, đồng nhả ra khí cacbonic và hơi nước.

Bình luận (0)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng 21 tháng 2 2017 lúc 21:28

Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

Hô hấp bao gồm các quá trình hô hấp ngoài và hô hấp trong, vận chuyển khí

Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí với môi trường bên ngoài thông qua bề mặt trao đổi khí ( phổi, mang, da) giữa cơ thể và môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thải CO2 từ hô hấp trong ra ngoài.

Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí trong tế bào và quá trình ho hấp tế bào, tế bào nhận O2 , thực hiện quá trình hô hấp tế bào và thải ra khí CO2 để thực hiện các quá trình trao đổi khí trong tế bào.

tick mik nha!!!!!!!!!!!!hehe

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 22 tháng 2 2017 lúc 13:07

- Hô hấp: Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành những chất vô cơ đơn giản (CO2 và H2O) đồng thời quá trình này cũng giải phóng ra năng lượng dưới dạng phân tử cao năng ATP.

Bình luận (0)
nguyễn thị mỹ hồng
nguyễn thị mỹ hồng 22 tháng 4 2017 lúc 7:35

hô hấp là những quá trình , trong đó cơ thê lấy O2 từ bên ngoài vào đê oxi hóa các chất trong tế bào và giãi phong năng lượng cho các hoạt động sông , đồng thời thai CO2 ra ngoàibanh

Bình luận (0)
nguyen duc zombies
nguyen duc zombies 26 tháng 12 2017 lúc 14:07

hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho hoạt động sống của cây và cây cũng thải ra khí CO2 như con người.

các bạn nhớ like khi đọc xong nhé!.hehe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

A. Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian

B. Tích lũy năng lượng lớn hơn

C. Tạo CO2 và H2 cần cho quang hợp

D. Xảy ra trong điều kiện đủ O2

Kiều Đông Du

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

A. Tạo nhiều sản phẩm trung gian

B. Tích lũy năng lượng lớn hơn

C. Tạo CO 2  và  H 2 O  cần cho quang hợp

D. Xảy ra trong điều kiện đủ  O 2

Kiều Đông Du

Trong hô hấp tế bào, sản phẩm của chu trình Crep là gì?

A. CO 2 , NAD, FADH 2 , ATP, các chất hữu cơ trung gian.

B.  CO 2 , NAD,  FADH 2 , ADP.

C.  CO 2 , NAD,  FADH 2 , các chất hữu cơ trung gian, ATP.

D. NADH,  FADH 2 ,  ADP.

Kiều Đông Du

Trong hô hấp tế bào, sản phẩm của chu trình Crep là gì?

A. CO2, NAD, FADH2, ATP, các chất hữu cơ trung gian

B. CO2, NAD, FADH2, ADP.

C. CO2, NADH, FADH2, các chất hữu cơ trung gian, ATP.

D. NADH, FADH2, ADP.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN