Tế bào quang điện, hiệu suất lượng tử

Hiếu

Chọn phát biểu đúng.

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà

A.triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

B.tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng.

C.tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng.

D.tỉ lệ với cường độ chùm sáng.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 23 tháng 2 2016 lúc 21:37

Xem nội dung của định luật quang điện thứ hai (phần lý thuyết)

Bình luận (0)
Phan Thị Thu Trà
Phan Thị Thu Trà 24 tháng 2 2016 lúc 11:48

câu D

Bình luận (0)
Phan Thị Thu Trà
Phan Thị Thu Trà 24 tháng 2 2016 lúc 12:01

dựa vào định luật quang điện thứ hai : Đối với mỗi ánh sáng thích hợp cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN