Bài 49: Đa dạng lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Viet Pham thi

Vì sao dơi có hình dạng giống chim, cá voi có hình dạng giống cá nhưng lại đc xếp vào lớp thú? Chúng ta lm j để bảo vệ và giúp các loài đv phát triển =))

Last Tomb
23 tháng 3 2019 lúc 19:10

-Vì dơi có:

+Lông mao bao phủ.

+Hiện tượng thai sinh,đẻ con và nuôi con bằng sữa.

-Vì cá voi:

+Đẻ con và nuôi con bằng sữa.

+Cơ thể hằng nhiệt.

+Hô hấp bằng phổi.

+Có lông mao ( ít ).

Để bảo vệ và giúp các loài đvật phát triển,chúng ta cần:

+Xây dựng các khu bảo tồn đvật.

+Cấm săn bắt đvật trái phép.

+Ko cho đốt rừng,phá rừng vì đó là mtrường sống của chúng.Nếu mtrường sống bị hủy hoại thì chúng cũng khó sống nổi.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
18 tháng 4 2017 lúc 20:05

Vì dơi

+có lông mao bao phủ

+có hiện tượng thai sinh , đẻ con và nuôi con = sữa

Vì cá voi

+đẻ con và nuôi con = sữa

+cơ thể hằng nhiệt

+hô hấp = phổi

+có lông mao (mặc dù ít)

Chúng ta lm j để bảo vệ và giúp các loài đv phát triển =))

+ xây dựng các khu bảo tồn động vật

+ cấm săn bắt đv trái phép

+k cho đốt rừng ,phá rừng vì đó là mt sống của chúng . Nếu mt sống bị hủy hoại thì chúng cũng khó sống nổi

...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN