Tia phân giác của góc

Sách Giáo Khoa

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số số đo góc aOb ?

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 18 tháng 4 2017 lúc 12:02

giải:

Cách 1. Giải tương tự bài 34 ta được = 900

Cách 2. Tia Oa là tia phân giác của góc xOm nên aOm=

Tia Ob là tia phân giác của góc yOm nên bOm= .

Tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob do đó: = + = 900

Bình luận (1)
my yến
my yến 27 tháng 4 2018 lúc 22:17

Oxymab

Vì tia $Om$Om là tia phân giác của góc $$nên:

Ta có: $$$=$=$$$=$=$$ $=$=$\frac{180^0}{2}$18002 $=$=$90^0$900

Vì tia $Oa$Oalà tia phân giác của góc $$nên:

Ta có: $$ $=$=$$$=$=$$$=$= $\frac{90^0}{2}$9002 $=$=$45^0$450 $\left(1\right)$(1)

Vì tia $Ob$Oblà tia phân giác của góc $$nên:

Ta có: $$ $=$= $$$=$=$$$=$= $\frac{90^0}{2}$9002 $=$=$45^0$450 $\left(2\right)$(2)

Từ $\left(1\right)$(1)$\left(2\right)$(2)ta có:

$$$+$+$$$=$=$$

$45^0$450$+$+$45^0$450 $=$=$$

$90^0$900 $=$=$$

Vậy góc $$có số đo là $90^0$

Bình luận (0)
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng
Team Lớp 6G THCS Tôn Đức Thắng 30 tháng 4 2018 lúc 21:42

Giải bà i 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6Giải bà i 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
my yến
my yến 30 tháng 4 2018 lúc 21:56

Oxymab

Vì tia Om là tia phân giác của góc ^xoynên:

Ta có: ^xOm=^yOm=^xOy2 =18002 =900

Vì tia Oalà tia phân giác của góc ^xOmnên:

Ta có: ^xOa =^aOm=^xOm2 = 9002 =450 (1)

Vì tia Oblà tia phân giác của góc ^yOmnên:

Ta có: ^yOb = ^bOm=^yOm2 = 9002 =450 (2)

Từ (1)(2)ta có:

^aOm+^bOm=^aOb

450+450 =^aOb

900 =^aOb

Vậy góc ^aObcó số đo là 900

Bình luận (11)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN