Tia phân giác của góc

Sách Giáo Khoa

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx'. Biết \(\widehat{xOy}=130^0\). Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính \(\widehat{x'Ot}\) ?

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 18 tháng 4 2017 lúc 12:38

iải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

= = = 650

Bình luận (2)
Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 23 tháng 2 2018 lúc 23:25

Bài 35

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN