Ôn tập lịch sử lớp 11

Nguyễn Minh Hằng

Ý không đúng về nguyên nhân thất bại của cuộc phản công kinh thành Huế :

A. lực lượng chưa được chuẩn bị chu đáo, vũ khí thô sơ.

B. thực dân Pháp mạnh cả binh lực và hoả lực.

C. Tôn Thất Thuyết chưa liên kết và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bên ngoài.

D. phái  chủ chiến không nhận được sự ủng hộ của các văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân.

Phạm Thanh Trà
Phạm Thanh Trà 23 tháng 2 2016 lúc 14:24

D. phái  chủ chiến không nhận được sự ủng hộ của các văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN