Hoàng Gia Bảo

Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp LB Nga

    Dựa vào hình 8.10, nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của LB Nga. Giải thích sự phân bố đó.

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

Hình 8.10. Phân bố sản xuất nông nghiệp LB Nga

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 1 2018 lúc 15:59

PHÂN BỐ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI CHỦ YẾU CỦA LB NGA

Cây trồng, vật nuôi Phân bố Nguyên nhân
Lúa mì Trung tâm đất đen và phía Nam ĐB Tây Xi-bia Đất đen màu mỡ, khí hậu ẩm
Củ cải đường Trung tâm đất đen và vùng Bắc Cáp-ca Có đất đen và đất pôt-dôn thích hợp
Nam Mát-xcơ-va, trung lưu sông vôn ga Có đồng cỏ, có kí hậu ẩm mát
Lợn Trung tâm đất đen Có lương thực, thực phẩm
Cừu Hạ lưu sông Vôn-ga, Nam ĐB Tây Xi-bia Khí hậu khô, ấm phù hợp
Thú có lông quý Ven bờ Bắc Băng Dương Có nguồn thức ăn từ địa y
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các cây trồng, vật nuôi của LB Nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu là do:

A. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm quanh năm.

B. Địa hình thấp, có nhiều sông lớn, đất phù sa màu mỡ.

C. Địa hình tương đối cao, có đồi thấp, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa.

D. Địa hình thấp, bằng phẳng, có nhiều mưa vào mùa đông.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga. Sự phân bố đó có thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế?

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố cây trồng, vật nuôi các vùng ở LB Đức hiện nay dựa vào yếu tố nào là chính?

A. Khí hậu và thổ nhưỡng.

B. Truyền thống sản xuất của nông dân.

C. Phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu.

D. Sự đầu tư của chính phủ.

Hoàng Gia Bảo

Nêu sự phân bố nông nghiệp ở LB Đức.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình dưới đây, nhận xét và giải thích sự khác nhau về phân bố sản xuất nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Đề 4 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

Hoàng Gia Bảo

Các trung tâm công nghiệp truyền thống của LB Nga thường được phân bố ở

A. Đồng bằng Đông Âu, U-ran, Xanh Pê-téc-bua

B. Đồng bằng Đông Âu, Trung tâm U-ran, Xanh Pê-téc-bua

C. Đồng bằng Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia

D. Đồng bằng Đông Âu, Tây Xi-bia, Xanh Pê-téc-bua

Hoàng Gia Bảo

* Căn cứ vào hình 10.9. Phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc (trang 94 SGK), trả lời các câu hỏi sau:

Vật nuôi chủ yếu ở miền Tây Trung Quốc là:

A. ngựa

B.

C. trâu

D. cừu

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 10.9 và kiến thức đã học, nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây?

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 8.10 SGK, trang 73, trả lời câu hỏi: Các vật nuôi chính của LB Nga là:

A. Bò, cừu, trâu

B. Bò, lợn, dê

C. Bò, cừu, lợn

D. Bò, trâu, ngựa.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)