Bài 14. Định luật về công

Sách Giáo Khoa

Thực hiện thí nghiệm Hình 14.1 và điền kết quả vào bảng 14.1.

C1- Hãy so sánh hai lực F1 và F2

C2- Hãy so sánh hai quãng đường đi được s­1 và s2.

C3- Hãy so sánh công của lực F1 (A1 = F1.s1) và công của lực F2 (A2 = F2.s2)

C4- Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau:

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về...(1)… thì lại thiệt hai lần về…(2)… nghĩa là không được lợi gì về...(3)…

Hello Kitty
17 tháng 4 2017 lúc 15:42

C1: F2 = F1

C2: s­2 = 2s1

C3: A1 = A2

C4:

(1) Lực

(2) Đường đi

(3) Công

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
18 tháng 4 2017 lúc 8:00

C1: Lực F2 có độ lớn bằng một nửa độ lớn của lực F1.

C2: Quãng đường s2 dài gấp đôi quãng đường s1.

C3: Công của lực F1 bằng công của lực F2.

C4: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về... lực… thì lại thiệt hai lần về… đường đi… nghĩa là không được lợi gì về... công…

Bình luận (0)
Nguyễn Trường Thọ
12 tháng 12 2017 lúc 11:27

\(\dfrac{1}{2}\) F1=F2

s1=\(\dfrac{1}{2}\) s2

A1=A2

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lại thiệt hai lần về đường đi nghĩa là không được lợi gì về công.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN