Hoàng Gia Bảo

Dựa vào các thông tin ở bài (mục 2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới), hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU.

Nguyễn Vũ Thu Hương
26 tháng 10 2019 lúc 15:56

- Các nước thuộc EU có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU.

- EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của WTO khi hạn chế đối với các mặt hàng xuất khẩu "nhạy cảm" như than, sắt và trợ cấp ,cho hàng nông sản của EU, làm cho giá của họ thấp hơn so với giá của thị trường thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:

Tên viết tắt tổ chức Tên của tổ chức

1. WTO

2. WEF

3.WB

A. Ngân hàng thế giới

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Hoàng Gia Bảo

Mức thuế quan trong quan hệ thương mại với các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) được định ra như thế nào?

A. Các nước đang phát triển có mức thuế khác nhau

B. giống nhau

C. Các nước phát triển có mức thuế khác nhau

D. Không nước nào giống nước nào

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới bao nhiêu phần trăm hoạt động thương mại của thế giới?

A. 68%.

B. 77%.

C. 86%.

D. 95%.

Hoàng Gia Bảo

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới bao nhiêu phần trăm hoạt động thương mại của thế giới?

A. 68%

B. 77%

C. 86%

D. 95%

Hoàng Gia Bảo

Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới, có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán nôi khối. Điều này chứng tỏ EU là

A. một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới.

B. một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

C. một trung tâm dịch vụ của thế giới.

D. một trung tâm xuất khẩu của thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới, có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế  quan trong buôn bán nội khối..Điều này chứng tỏ EU là?

A. Một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới.

B. Một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

C. Một trung tâm dịch vụ của thế giới.

D. Một trung tâm xuất khẩu của thế giới.

Hoàng Gia Bảo

Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào năm nào

A. 2005

B. 2004

C. 2007

D. 2006

Hoàng Gia Bảo

Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

A. Củng cố thị trường chung Nam Mĩ

B. Tang cường liên kết giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại

D. Giải quyết xung đột giữa các nước

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không đúng với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?

A. 150 thành viên (tính đến tháng 1 - 2007)

B. Thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức

C. Chi phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới

D. Có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN