Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Sách Giáo Khoa

Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã đưa lên khỏi mặt nước. Tại sao?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:06

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí vì gàu nước chìm trong nước bị tác dụng của lực đẩy ác si mét. hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gầu chiếm chỗ.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 12:32

Do lực đẩy ác-si-mét của nước nâng gàu nước lên

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 20 tháng 11 2017 lúc 10:09

Kéo gầu nước khi nó còn nằm trong nước ta cảm thấy nhẹ hơn khi kéo nó ngoài không khí vì gầu nước chìm trong nước có lực đẩy Ácsimet từ dưới lên, còn trong không khí, mặc dù vẫn có lực đẩy Ácsimet của không khí tác dụng vào gầu nhưng nhỏ hơn lực tác dụng của nước rất nhiều.

Bình luận (1)
nguyen thi hoa
nguyen thi hoa 28 tháng 11 2017 lúc 18:58

vì khi còn ở trong nước sẽ tác dụng lực đẩy ác si mét tác dụng lên gầu lực này hướng từ dưới lên trên

Bình luận (0)
Ann Vũ
Ann Vũ 16 tháng 7 2018 lúc 15:19

Kéo gàu nước lúc ngập trong nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí, vì gàu nước chìm trong nước bị nước tác dụng một lực đẩy Ác – si – mét hướng từ dưới lên, lực này có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ.

Bình luận (0)
Thục Trinh
Thục Trinh 27 tháng 9 2018 lúc 20:03

Gàu nước trong không khí có trọng lượng lớn hơn nó trong nước. Do trong nước, gàu nước chịu tác dụng bởi một lực đẩy Ác-si-mét từ dưới lên làm trọng lượng gàu nước giảm. Vì thế, gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã đưa lên khỏi mặt nước.

Bình luận (0)
halinhvy
halinhvy 7 tháng 12 2018 lúc 18:58

vì nước đã tác động vào gàu 1 lực đẩy ácimet

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...