Bài 9. Áp suất khí quyển

Sách Giáo Khoa

Tại sao không thể đo trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 16:10

Không thể tính trức tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = h.d vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.

Bình luận (0)
Thanh Bach Bui
Thanh Bach Bui 14 tháng 7 2017 lúc 9:12

Vì không thể xác định chính xác độ cao và trọng lượng riêng của không khí.

Bình luận (0)
Oanh Trịnh Thị
Oanh Trịnh Thị 16 tháng 11 2017 lúc 15:22

Ta thấy độ cao của cột khí quyển không thể xác định chính xác, mặt khác trọng lượng riêng của khí quyển thay đổi nên không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN