Phan Thị Minh Trí

Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp ?

Võ Thị Thanh Thảo
23 tháng 2 2016 lúc 17:04

- Nét chính trong sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp : Công nghiệp tập trung cao ở một số vùng (Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, Đông Nam Bộ), những vùng khác (Tây Nguyên, Tây Bắc,...) có mức độ tập trung thấp hơn

- Nguyên nhân :

   + Những vùng tập trung công nghiệp cao là do có nhiều lợi thế về các nguồn lực (vị trí, điều kiện tự nhiên, dân cư, nguồn lao động,..)

   + Những vùng có mức độ tập trung công nghiệp thấp là do gặp phải những khó khăn về điều kiện tự nhiên, nguồn lực con người và nhiều nhân tố khác.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN