Trồng trọt

minh phú

VAI TRÒ CỦA RỪNG LÀ GÌ?

Last Tomb
Last Tomb 12 tháng 3 2019 lúc 21:30

-Rừng làm sạch môi trường không khí : hút khí cacbônic và nhả ra khí ôxi.

-Rừng phòng hộ, chắn gió, chắn cát, hạn chế tốc độ dòng chảy, chống xói mòn rửa trôi các chất dinh dưỡng.

-Rừng cung cấp nhiên liệu để sản xuất đồ dùng và xuất khẩu ra ngoài nước.

-Rừng là nơi bảo tồn động/thực vật quý hiếm.

-Rừng còn là nơi tham quan, nghỉ dưỡng.

-Là nơi nghiên cứu khoa học.

-Là nơi bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa.

-Rừng còn cân bằng hệ sinh thái.

-Rừng cung cấp những dược liệu quý hiếm.

Bình luận (0)
Heo Trang
Heo Trang 16 tháng 4 2017 lúc 22:21

Làm sạch môi trường không khí:Hút khí cacbonic và nhả ra khí oxi.

-Phòng hộ, chắn gió, chắn cát, hạn chế tốc độ dòng chảy, chống xói mòn rửa trôi các chất dinh dưỡng.

-Cung cấp gỗ để sản xuất đồ dùng trong gia đình và xuất khẩu.

-Là nơi bảo tồn động, thực vật quý hiếm.

-Tham quan, nghỉ dưỡng.

-Nơi nghiên cứu khoa học.

-Nơi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.

-Cân bằng hệ sinh thái.

-Cung cấp dược liệu quý hiếm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN