Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Huyen Nguyen

khi em nháy đúp chuột vào 1 tệp tin trong máy tính thì hệ điều hành sẽ làm gì?

vu ngoc le hoang
16 tháng 4 2017 lúc 22:02

bấm vào tên, tiếp theo bam thông tin tài khoản cuối cùng bấm dổi ảnh hiển thị

Bình luận (0)
vu ngoc le hoang
16 tháng 4 2017 lúc 22:03

sorry nhầm tí xíu nha

Bình luận (0)
Nguyễn Bá Luân
10 tháng 12 2017 lúc 19:13

vào tệp tin đó!!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN