_____________
17 tháng 10 2015 lúc 20:39

A = 22 + 24 + ... + 21000

4A = 2+ 26 + ... + 21002

4A - A = 21002 - 22

3A = 21002 - 22

A = \(\frac{2^{1002}-2^2}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN