Linh Linh

nêu sự khắc biệt về kinh tế của OOxxtraylia và Newzeland với kinh tế của các quốc đảo

Quang Nhân
16 tháng 4 2017 lúc 15:01

Ô xtrây li a,Newzeland :

Có nền kinh tế phát triển hơn cả

Nông ,công nghiệp phát triển,khai khoang chế tạo máy

Các đảo còn lại

Đang phát triển

Chủ yếu là khai thác tài nguyên và du lịch

Chúc bạn học tốt thanghoa

Bình luận (0)
Thảo Phương
16 tháng 4 2017 lúc 16:52

Kinh tế phát triển không đều : - Ôxtrâylia và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển. + Các ngành công nghiệp: khai khoáng, chế tạo máy, điện tử, chế biến thực phẩm… + Các nông sản xuất khẩu: lúa mì, thịt bò, thịt cừu… - Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu (khoáng sản, nông sản, hải sản, gỗ..)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN