Ôn tập lịch sử lớp 7

Ngọc Nhi

Tóm tắt các ý chính về chính sách quốc phòng và ngoại giao của bài Quang Trung xây dựng đất nước.

Quang Nhân
Quang Nhân 15 tháng 4 2017 lúc 15:08

Quốc phòng :

+ Thi hành chế dộ quân dịch : cứ 3 suất đinh lấy 1 suất lính

+ Củng cố quân đội về mọi mặt , xây dựng nhiều binh chủng , tạo chiến thuyền lơn

Ngoại giao :

+ đường lối ngoại giao khéo léo , mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ

+ Tiêu diệt nôi phản

+ (16/9/1972) Quang trung qua đời

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Linh Phương
Linh Phương 15 tháng 4 2017 lúc 15:15

+) Âm mưu của kẻ thù:

- Phía Bắc : Lê Duy chỉ lén lút hoạt động ở phía nam Nguyễn Ánh cầu viện pháp

* Chủ chương của Quang Trung:

- Thi hành chế độ quân địch, củng cố quân đội gồm: Bộ Binh, Thủy Binh, Trương Binh và kị Binh.

- Tạo chiếc thuyền lớn

* Ngoại giao:

- Đường lối ngoại giao khôn khéo

- Vua nhà Thanh phỉa công nhận Quang Trung là quốc vương.

- 16-9-1792 Quang Trung qua đời.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN