Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Sách Giáo Khoa

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:24

Cao su isopren có công thức C5nH8n-(C5H8)n ⇒ Khi lưu hóa, giả sử có 1 cầu nối S-S, cao su có CT: C5nH8n-2S2 (Mỗi một S thay thế một H) \Rightarrow \frac{32\times 2}{12\times 5n+8n-2+32\times 2}=2\%\Rightarrow n=46

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 13 tháng 4 2017 lúc 23:21

6. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua - S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn:

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu disunfua là n.

Ta có: = 2 => n = 46

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN