Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Sách Giáo Khoa

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:21

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN