Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Sách Giáo Khoa

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2= CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 13 tháng 4 2017 lúc 22:19

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN