Sinh học 7

Nguyễn Trần Như Hằng

câu 2. đơn vị chức năng của thận gồm những cơ quan nào?

Trịnh Ngọc Hân
Trịnh Ngọc Hân 13 tháng 4 2017 lúc 16:25

Đơn vị cấu tạo của thận gồm : cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 20:39

gồm: cầu thận, nang cầu thận , ống thận

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 28 tháng 1 2018 lúc 21:42

gồm : cầu thận , nang ống thận , ống thận

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 19:39

cầu thận nang ống thận ống thận

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 20:23

càu thận , nang ống thận , ống thận

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN