Bài 7. Gương cầu lồi

Sách Giáo Khoa

Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì ?

LY VÂN VÂN
13 tháng 4 2017 lúc 14:42

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
13 tháng 4 2017 lúc 14:44

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì: - Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Anh Triêt
13 tháng 4 2017 lúc 15:05

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Trần Khánh Linh
13 tháng 4 2017 lúc 17:23

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Hà Trọng Hoàng
13 tháng 4 2017 lúc 21:03

Làm như thế sẽ giúp người lái xe quan sát được nhiều hơn so với gương phẳng vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vung nhìn thấy của gương phẳng

Bình luận (0)
Dao Dao
14 tháng 4 2017 lúc 18:04

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Yến Nhi
16 tháng 4 2017 lúc 18:09

Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng nên trên ôtô, xe máy người ta thường lấp 1 gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để họ quan sát được 1 vùng rộng hơn ở phía sau

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
16 tháng 4 2017 lúc 21:21

Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Dương
17 tháng 4 2017 lúc 13:52

Vì gương cầu lồi có vùng nhìn rộng hơn gương phẳng sẽ giúp người lái xe quan sát được phía sau kĩ hơn và lái xe an toàn hơn

Bình luận (0)
Hoàng Lan
27 tháng 4 2017 lúc 20:03

Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng

Vì gương cầu lồi có vùng nhìn rộng hơn gương phẳng

=> Giúp cho người lái xe có thể nhìn được khoảng rộng hơn ở phía sau

Bình luận (0)
Lê Mạnh Hùng
3 tháng 7 2017 lúc 8:14

Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì gương phẳng không có tầm nhị rộng như gương cầu lồi.

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Anh
26 tháng 10 2017 lúc 22:28

Làm như thế thì ng lái xe sẽ quan sát đc 1 vùng rộng hơn so vs Gp, tránh đc các tai nạn giao thông.

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
Hoàng Hiếu
15 tháng 12 2017 lúc 16:19

Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng nên người ta lắp gương cầu lồi là để quan sát được vùng đằng sau rộng hơn . Chúc bạn làm bài tốt !!! :) :) :)

Bình luận (2)
Tào Đăng Quang
2 tháng 11 2018 lúc 10:50

vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn gương phẳng nên người ta dùng để thấy được phía sau

Bình luận (0)
nguyen trong nhan
30 tháng 10 2019 lúc 9:40

vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rông hơn vùng nhìn thấy của gương phăng cùng kích thước, nên tài xế quan sát được sau xe nhiều hơn để lái xe an toàn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN