Bài 7. Gương cầu lồi

Sách Giáo Khoa

So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương (gương phẳng và gương cầu lồi).

LY VÂN VÂN
LY VÂN VÂN 13 tháng 4 2017 lúc 14:44

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 13 tháng 4 2017 lúc 14:45

Vùng nhìn thất của gương cầu lồi > gưởng phẳng

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:05

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Đào Vũ Phong
Đào Vũ Phong 13 tháng 4 2017 lúc 23:03

gương phẳng lớn hơn gương cầu lồi vì ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Dao Dao
Dao Dao 14 tháng 4 2017 lúc 18:07

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh 16 tháng 4 2017 lúc 21:22

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Hoàng Lan
Hoàng Lan 27 tháng 4 2017 lúc 20:04

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)
Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng 3 tháng 7 2017 lúc 8:16

Khi ta nhìn vào gương cầu lồi thì vuàng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

-_- banh

Bình luận (0)
Lê Quang Nguyên
Lê Quang Nguyên 27 tháng 7 2017 lúc 9:50

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi:

- Bé hơn vùng nhìn thấy trong thực tế

Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm:

- Lớn hơn vùng nhìn tháy trong thực tế

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Quỳnh Như 12 tháng 10 2017 lúc 8:19

vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn nhưng hơi mờ so với gương phẳng ...

Bình luận (0)

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với gương phẳng.

Bình luận (0)
HA HAI DUONG
HA HAI DUONG 25 tháng 10 2017 lúc 19:31

vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Anh
Phạm Ngọc Anh 26 tháng 10 2017 lúc 22:23

Bề rộng vùng nhìn thấy của GC lồi rộng hơn so vs bề rộng vùng nhìn thấy của Gp.

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
hà thảo mai
hà thảo mai 31 tháng 10 2017 lúc 20:53

Bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN