Bài 7. Gương cầu lồi

Sách Giáo Khoa

Bố trí thí nghiệm như hình 7.1. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?

2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

LY VÂN VÂN
LY VÂN VÂN 13 tháng 4 2017 lúc 14:45

1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn

2. Ảnh nhỏ hơn vật

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau:

1. là ảnh áo không hứng được trên màn chắn

2. Ảnh quan sát được nhỏ hơn vật.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 13 tháng 4 2017 lúc 14:46

1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn 2. Ảnh nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:06

a. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn.

b. Nhìn thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:

1. Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

2. Ảnh nhỏ hơn vật.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh 16 tháng 4 2017 lúc 21:24

1. Ảnh đó phải là ảnh ảo. Vì không hứng được trên màn.

2. Nhìn thấy ảnh nhỏ hơn vật
Bình luận (0)
Hoàng Lan
Hoàng Lan 27 tháng 4 2017 lúc 20:04

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn.

2. Nhìn thấy ảnh ảo nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Thạch Nguyễn
Thạch Nguyễn 7 tháng 7 2017 lúc 15:26

1.Ảnh đó là ảnh ảo vì nó không hứng được trên màn chắn

2.Ta thấy ảnh nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Lê Quang Nguyên
Lê Quang Nguyên 27 tháng 7 2017 lúc 9:53

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì nó không hứng được trên màn chắn.

2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn so với ảnh trong thực tế

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Vang
Nguyễn Ngân Vang 6 tháng 10 2017 lúc 16:17

ohololang

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Quỳnh Như 12 tháng 10 2017 lúc 8:22

1, ảnh đó là ảnh ảo vì ảnh đó không hứng được trên màn chắn

2, nhìn thấy ảnh nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Anh
Phạm Ngọc Anh 26 tháng 10 2017 lúc 22:25

1.Ảnh đó ko phải là ảnh ảo. Vì nó ko hứng đc trên màn chắn.

2.Ảnh nhỏ hơn vật.

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
Nguyen Sau
Nguyen Sau 15 tháng 9 2018 lúc 5:46

1.Ảnh đó ko phải là ảnh ảo. Vì nó ko hứng đc trên màn chắn.

2.Ảnh nhỏ hơn vật.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
 Thương Huyền
Câu 1:

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

Bật ngược trở lại.

Vuông góc với tia tới.

Hợp với tia tới một góc vuông.

Song song với trục chính của gương.

Câu 2:

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?

Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.

Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

một vệt sáng mờ.

ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

ảnh ảo, lớn bằng vật.

ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 6:

Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?

Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.

Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.

Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Câu 7:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

Câu 8:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc  so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

Câu 10:

Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

8m

2m

4m

1m

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN