Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Sách Giáo Khoa

C1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

hình 61.

Quìn
Quìn 13 tháng 4 2017 lúc 14:10

Khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo, xe sẽ tác dụng lên lò xo lực đẩy và lò xo cũng tác dụng lên xe lực đẩy.

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 13 tháng 4 2017 lúc 15:03

Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Bình luận (0)
Phạm Gia Huy
Phạm Gia Huy 13 tháng 4 2017 lúc 15:19

Khi ta đẩy xe cho ép lò xo lại thì:

- Lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy.

- Xe tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép.

Bình luận (0)
vu ngoc le hoang
vu ngoc le hoang 16 tháng 4 2017 lúc 10:45

lò xo lá tròn tác dụng lên xe 1 lực đảy còn xe tác dụng len lò xo lực ép

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 1 tháng 8 2017 lúc 20:59

C1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

Bài giải:

Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 18 tháng 9 2017 lúc 14:42

Câu C1 (SGK trang 21)

C1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

hình 61.

Bài giải:

* Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy.

* Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Bình luận (0)
le trung hieu
le trung hieu 1 tháng 10 2017 lúc 12:16

luc day

Bình luận (0)
lehieu
lehieu 15 tháng 11 2017 lúc 20:58

Ta tác động một lực lên xe, gián tiếp tác động lực vào lò xo. Vì vậy lò xo nhận một lực là nó biến dạng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN