Ôn tập ngữ văn lớp 7

Đỗ Thị Thanh Nguyên

Đọc đoạn trích sau và hoàn thành các yêu cầu bên dưới:

"Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng..."

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tên tác giả?

Câu 2: Nội dung của đoạn văn trên.

Câu 3: Tìm phép liệt kê trong đoạn trích trên.

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (từ 5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ta và liên hệ đến nhiệm vụ của học sinh ngày nay trong đó có sử dụng thành phần trạng ngữ.

Nguyễn Huế
Nguyễn Huế 28 tháng 7 2017 lúc 8:27

Đọc đoạn trích sau và hoàn thành các yêu cầu bên dưới:

"Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng..."

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tên tác giả?

- văn bản: tinh thần yo nước của nhân dân ta - tác giả : Hồ chí minh

Câu 2: Nội dung của đoạn văn trên.

- nội dung: phải luôn ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì họ đã dũng cảm đấu tranh giữ nước, thể hiện 1 tinh thần yêu nước nồng hậu

Câu 3: Tìm phép liệt kê trong đoạn trích trên.

- phép liệt kê: bà trưng , bà triệu , trần hưng đạo, lê lợi , quang trung

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (từ 5-7 câu) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam ta và liên hệ đến nhiệm vụ của học sinh ngày nay trong đó có sử dụng thành phần trạng ngữ.

Nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. từ già đến trẻ, tất cả đều sẵn sàng hy sinh vì đất nước Việt Nam. Những cô gái trẻ độ tuôi đôi mươi, cũng chấp nhận từ bỏ lứa tuổi đẹp nhất của đời người để ra trận. Những người mẹ tần tảo đã đau khổ biết mấy khi để những người con mà họ hết lòng yêu thương ra trận. Những người phụ nữ, bất chấp tất cả, cũng cùng các thanh niên trang bị cho cuộc chiến tranh sắp đến... Tất cả những công dân Việt Nam,họ biết họ đang đối mặt với sự sống và cái chết... nhưng họ gạt bỏ tất cả nỗi sợ hãi bị tật nguyền, bị mất đi đôi chân hoặc cánh tay, tệ hơn nữa, họ sẽ chết chìm trong biển lửa tàn khốc của chiến tranh. Nhưng lý do gì đã không ngừng thôi thúc họ không được từ bỏ, rằng dù có bị tật nguyền cũng phải dũng cảm chiến đấu vì tương lai sau này? Đó là vì tinh thần yêu nước của nhân dân ta quá sâu đậm. Dường như trong dòng máu của mỗi công dân Việt Nam đều đã có sẵn tinh thần bất khuất ầy. Nó sẽ không bao giờ chịu khuất phục bởi chiến tranh, luôn sống mãi trong tim mỗi con người, mỗi công dân Việt Nam

Bình luận (0)
Tiểu Thư họ Nguyễn
Tiểu Thư họ Nguyễn 28 tháng 7 2017 lúc 10:21

Câu 1 : Đoạn văn trên trích từ văn bản : " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta'' của Hồ Chí Minh

Câu 2 : Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: ''dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.dó là truyền thống quý báu của ta''.

Câu 3: Liệt kê tên các vị anh hùng : '' Bài Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo , Lê Lợi , Quang Trung , ... ''

Bình luận (2)
Phương Ly
Phương Ly 12 tháng 4 2017 lúc 21:52

-Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ( HCM)

-nội dung : nêu lên gương mặt trung thần, anh dũng bảo vệ đất nước qua đó thể hiện tình yêu nước của nhân ân ta trong lịch sử

-chúng ta có quyền....Quang Trung

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 13 tháng 3 2019 lúc 19:28

Câu 1:Đoạn văn trên trích từ văn bản " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta'' của Hồ Chí Minh.

Câu 2:Bằng những dẫn chứng cụ thể,phong phú,giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đô hộ(xâm lược),bài đã làm sáng tỏ một chân lí:''Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là truyền thống quý báu của ta''.

Câu 3:Liệt kê tên của các vị anh hùng:'' Bà Trưng,Bà Triệu,Trần Hưng Đạo,Lê Lợi,Quang Trung, ...''

Bình luận (0)
đỗ mỹ duyên
đỗ mỹ duyên 14 tháng 5 2019 lúc 10:49

mấy câu kia thì mấy bạn khác làm đúng rồi

nhưng theo mình thì câu 2 nội dung là:nêu ra những tấm gương của các vị anh hùng trong lịch sữ =>thể hiện tinh thần yêu nứơc của dân ta trong quá khứ

cái này ở trường cô mình dạy nếu không đúng mấy bạn thông cảm

Bình luận (0)
Diem Hoang
Diem Hoang 3 tháng 7 2019 lúc 15:49

Xác định từ loại đoạn văn trên giúp mình với????

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN