Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Sách Giáo Khoa

Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h.

Tính quãng đường tàu đi được.

Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 15:35

Áp dụng công thức tính vận tốc : \(V=\dfrac{S}{t}\)

\(\Rightarrow\) \(S=V.t\) hay : \(S=30.5\) =\(150km\)

Vậy quãng đường mà tàu đi được là \(150km\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 10 tháng 4 2017 lúc 15:20

Quãng đường tàu đi được s = vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 10 tháng 4 2017 lúc 16:26

C6. Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình là 30 km/h.

Tính quãng đường tàu đi được.

Hướng dẫn.

Quãng đường tàu đi được s = vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
Lê Thành Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 18:24

V=\(\dfrac{S}{t}\)

=>30=\(\dfrac{S}{5}\)

=>S=30.5

=>S=150(km)

Vậy quãng đường tàu đi được là 150km

Bình luận (0)
mai van chung
mai van chung 10 tháng 4 2017 lúc 20:18

*Tóm tắt: Giải:

t=5h -Ta có:\(V=\dfrac{S}{t}\Rightarrow S=V.t\)

V=30Km/h -Quảng đường mà tàu đi được là:

S=?Km S=V.t=30Km/h.5h=150(Km)

đ/s:150Km

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 19:31

Cho: t= 5h; Vtb= 30 km/h

Tìm S=?

Bài làm

Quảng đường đoàn tàu đi được là:

Từ CT: Vtb= S:t

=> S= Vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
Thọ Đạt Trần 25 tháng 7 2017 lúc 13:03

Quãng đường tàu đi được s = vtb.t = 30.5 = 150 km.

Bình luận (0)
Joy Savle
Joy Savle 7 tháng 10 2018 lúc 9:03

Quãng đường tàu đi được là: s=v.t=30.5=150(km) vậy quãng đường tàu đi được là 150km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN