Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Sách Giáo Khoa

Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội về Hải Phòng là đều hay không đều ? Tại sao? Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào ?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 10 tháng 4 2017 lúc 15:23

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều,

Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 15:37

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 10 tháng 4 2017 lúc 16:26

C4. Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội về Hải Phòng là đều hay không đều ? Tại sao? Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc nào ?

Hướng dẫn.

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Butterfly Thủy Thủ
Butterfly Thủy Thủ 10 tháng 4 2017 lúc 19:37

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 10 tháng 4 2017 lúc 20:32

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Lê Thị Minh Thư
Lê Thị Minh Thư 10 tháng 4 2017 lúc 21:29

Chuyển động của ô tô từ Hà Nội về Hải Phòng là không đều

Vì: trên quãng đường có thể bị tắc đường hoặc phải dừng lại trước đèn đỏ...v...v...

Khi ô tô chạy từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc 50km/h là nói tới vận tốc trung bình

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 19:39

Chuyển động không điều, vì vận tốc của ô tô thay đổi theo thời gian. 50km/h và vận tốc trung bình của ô tô

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
Thọ Đạt Trần 25 tháng 7 2017 lúc 13:05

Chuyển động của ôtô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều, Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình.

Bình luận (0)
Trương Thị Hương Giang
Trương Thị Hương Giang 27 tháng 9 2017 lúc 12:31

-Chuy​ển động của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì khi đi trên đường vận tốc của ô tô có thể thay đổi ví dụ khi gặp đèn đỏ thì phải dừng lại.

​-Vận tốc 50km/h là nói tới vận tốc trung bình của ô tô.

​Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng 27 tháng 5 2018 lúc 14:23

- Chuyển động của ôtô chạy từ Hà Nội về Hải Phòng là chuyển động không đều vì khi bắt đầu rời bến chạy chậm, đường trống chạy nhanh, khi gặp chợ, qua cầu chạy chậm ... - Khi ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận tốc 50 km/h là nói tới vận tốc trung bình

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN