Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Sách Giáo Khoa

Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF (H.3.1)Theo dõi chuyển động của trục bánh xe và ghi quãng đường trục bánh xe đi được sau những khoảng 3 giây liên tiếp, ta được kết quả ở bảng 3.1

Tên quãng đường

AB

BC

CD

DE

EF

Chiều dài quãng đường s(m)

0,05

0,15

0,25

0,3

0,3

Thời gian chuyển động t(s)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Trên quãng đường nào, chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, không đều ?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 10 tháng 4 2017 lúc 15:27

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều,

Vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần,

Còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 15:39

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần, còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Shizuka
Shizuka 14 tháng 4 2017 lúc 12:21

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều.

Vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần. Còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.
Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 19:28

Đoạn DF chuyển động điều; Đoạn AD chuyển động không điều.

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
Thọ Đạt Trần 25 tháng 7 2017 lúc 13:01

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần, còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
Hoàng Thảo Linh 12 tháng 10 2017 lúc 20:10

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần, còn trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN