Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3 – 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có CO2 để mà nhận.

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 8 tháng 4 2017 lúc 21:53

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. 02 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2, không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ 02 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 8 tháng 4 2017 lúc 21:53

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. 02 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2, không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ 02 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 8 tháng 4 2017 lúc 21:53

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. 02 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2, không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ 02 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Bình luận (0)
Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn 6 tháng 12 2017 lúc 20:26

vì nó không có sự trao đổi khí từ môi trường dẫn đến thiếu O2 để thực hiện quá trình hô hấp, nhịn thở 3-5 phút sẽ dẫn đến sự ngừng hô hấp( chết)

Bình luận (0)
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN 18 tháng 12 2017 lúc 21:14

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. 02 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2, không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ 02 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Bình luận (0)
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN 26 tháng 12 2017 lúc 11:06

Trong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra. 02 trong không khí ở phổi không ngừng khuếch tán vào máu và CO2, không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ 02 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Nguyễn Ngọc Gia Hân 4 tháng 10 2018 lúc 20:07

Khi lao động nặng hay chơi thể thao \(\rightarrow\) nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hô hấp vừa tăng dung tích hô hấp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN