Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Sách Giáo Khoa

Câu 2: So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ?

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam 8 tháng 4 2017 lúc 21:54

So sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và thỏ : * Giống nhau : - Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành từng cụm bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. - Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực và lá dạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. * Khác nhau : Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

Bình luận (0)
Nhật Linh
Nhật Linh 8 tháng 4 2017 lúc 21:54

So sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và thỏ : * Giống nhau : - Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành từng cụm bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. - Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực và lá dạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. * Khác nhau : Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 8 tháng 4 2017 lúc 21:54

* Giống nhau : - Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành từng cụm bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. - Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực và lá dạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. * Khác nhau : Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

Bình luận (0)
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN 26 tháng 12 2017 lúc 11:06

So sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và thỏ : * Giống nhau : - Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành từng cụm bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. - Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực và lá dạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. * Khác nhau : Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 8 tháng 4 2017 lúc 21:53

* Giống nhau : - Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với khoang bụng bởi cơ hoành. - Đều gồm đường dẫn khí và 2 lá phổi. - Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. - Mỗi lá phổi đều được cấu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành từng cụm bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. - Bao bọc phổi có 2 lớp màng : lá thành dính vào thành ngực và lá dạng dính vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. * Khác nhau : Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN