Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện, vật dẫn đặt cô lập về điện

Hiếu

Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì

A.số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.

B.động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.

C.động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.

D.công thoát của êlectrôn giảm ba lần.

Trần Hoàng Sơn
18 tháng 2 2016 lúc 15:26

Chú ý là dựa vào nội dung của định luật quang điện thứ ba thì động năng ban đầu cực đại của electron không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng, chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại.

Công suất của chùm sáng kích thích \(P = N.\varepsilon\)

N là số phôtôn đến tấm kim loại trong 1s.

Nếu tăng cường độ chùm sáng lên 3 lần thì công suất của chùm sáng tăng lên 3 lần.

Mà năng lượng của mỗi phôtôn \(\varepsilon\) là không đổi nên số phôtôn đến tấm kim loại trong 1s tăng lên 3 lần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN