Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Sách Giáo Khoa

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

๖ۣۜTina Ss
9 tháng 4 2017 lúc 14:09
- Vào ngày 1-9-1858, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng. - Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đứng lên lập phòng tuyến anh dũng chống trả. - Sau 5 tháng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. - Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. - Ngày 24-2-1861, quân Pháp chiếm được Đồn Chí Hòa rồi đánh chiếm lần lượt các tỉnh miền Đông là Định Tường, Biên Hòa và thành Vĩnh Long. - Ngày 5-6-1862, triều Đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Đinh, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.
Bình luận (0)
Hà Trần
7 tháng 4 2017 lúc 16:39
- Vào ngày 1-9-1858, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng. - Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đứng lên lập phòng tuyến anh dũng chống trả. - Sau 5 tháng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. - Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. - Ngày 24-2-1861, quân Pháp chiếm được Đồn Chí Hòa rồi đánh chiếm lần lượt các tỉnh miền Đông là Định Tường, Biên Hòa và thành Vĩnh Long. - Ngày 5-6-1862, triều Đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Đinh, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn
Bình luận (0)
THU PHƯƠNG
4 tháng 2 2018 lúc 20:55
- Vào ngày 1-9-1858, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng. - Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã đứng lên lập phòng tuyến anh dũng chống trả. - Sau 5 tháng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. - Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. - Ngày 24-2-1861, quân Pháp chiếm được Đồn Chí Hòa rồi đánh chiếm lần lượt các tỉnh miền Đông là Định Tường, Biên Hòa và thành Vĩnh Long. - Ngày 5-6-1862, triều Đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Đinh, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN