Lớp Chim - Bài 41. Chim bồ câu

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

Quang Duy
7 tháng 4 2017 lúc 16:07

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ).

Bình luận (0)
Magic Kid
9 tháng 4 2017 lúc 14:41

- Thân hình thoi => giảm sức cản không khí khi bay.

- Chi trước biến thành cánh => quạt gió (động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh.

- Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau => giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh.

- Lông ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng => làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên 1 diện tích rộng.

- Lông tơ có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp => giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ.

- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng => làm đầu chim nhẹ.

- Cổ dài khớp đầu với thân => phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, rỉa lông.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 10:37

- Thân hình thoi → giảm sức cản không khí khi bay.

- Chi trước biến thành cánh → quạt gió (động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh.

- Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau → giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh.

- Lông ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng → làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên 1 diện tích rộng.

- Lông tơ có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp → giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ.

- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng → làm đầu chim nhẹ.

- Cổ dài khớp đầu với thân → phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, rỉa lông.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 10:38

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ).

Bình luận (0)
ngoc cookie
27 tháng 1 2018 lúc 15:23

-Thân hình thoi:giảm sức cản không khí khi bay.

-Chi trước biến thành cánh:quạt gió,cản không khí khi hạ cánh.

-Chi sau(3 ngón trước,1 ngón sau,có vuốt):giúp chim bám chặt vào cành cây khi hạ cánh.

-Lông ống có các sợi lông làm phiến mỏng:tăng diện tích cánh chim khi dang ra.

-Lông tơ:giữ nhiệt và làm ấm cơ thể.

-Mỏ:mỏ sừng bao lấy hàm không có răng=>làm đầu chim nhẹ.

-Cổ dài,khớp đầu với thân:phát huy tác dụng của giác quan,bắt mồi,rỉa lông.

Bình luận (0)
ngọc thảo
28 tháng 1 2018 lúc 20:30

thân thoi( giảm sức cản không khí khi bay )chi trước biến đổi thành cánh (cản k khí khi quạt gió ) lông ống có các sợi lông làm thnàh phiến mỏng

mỏ sừng làm cho đầu nhẹ

Bình luận (0)
__HeNry__
28 tháng 1 2018 lúc 21:48

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ).

Bình luận (0)
monsta x
30 tháng 1 2018 lúc 19:21

thân hình thoi ( giảm sức cản không khí khi bay) , tri trước biến thành cánh ( quạt gió cản k khí khi hạ cánh ) lông ống có các sợi lông làm thnàh phiến mỏng

Bình luận (0)
__HeNry__
1 tháng 2 2018 lúc 18:48

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ).

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lâm
13 tháng 3 2020 lúc 19:34

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ).

Bình luận (0)
Bế Long Nhật
9 tháng 5 lúc 20:11

Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ)Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh), lồng ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi (lang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN