Các lớp Cá - Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

Sách Giáo Khoa

Câu 2*: Hãy tìm hiều và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 15:57

Giải thích hiện tượng xảy ra ở bình A và bình B (hình 33.4 trang 109 SGK): ở bình A khi cá ngoi lên thế tích cá tăng (do bóng hơi to ra) làm mực nước trong bình A dâng lên chiều cao hi. ơ bình B khi cá lặn xuống đáy thể tích cá giảm (do bóng hơi xẹp lại) làm mực nước trong bình B hạ xuống chiều cao h2. Như vậy, thí nghiệm này là thí nghiệm “Vai trò của bóng hơi ở cá”.

Bình luận (1)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 10:52

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 10:52

Giải thích hiện tượng xảy ra ở bình A và bình B (hình 33.4 trang 109 SGK): ở bình A khi cá ngoi lên thế tích cá tăng (do bóng hơi to ra) làm mực nước trong bình A dâng lên chiều cao hi. ơ bình B khi cá lặn xuống đáy thể tích cá giảm (do bóng hơi xẹp lại) làm mực nước trong bình B hạ xuống chiều cao h2. Như vậy, thí nghiệm này là thí nghiệm “Vai trò của bóng hơi ở cá”.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN