Các lớp Cá - Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 15:58

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 10:53

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.

Bình luận (0)
Liên Nguyễn Thị Nam
Liên Nguyễn Thị Nam 16 tháng 12 2017 lúc 19:27

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích với đời sống ở nước là mang ( là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải \(CO_2\) ra môi trường nước ) và bóng hơi ( có tác dụng làm tăng khồi lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên).

Bình luận (0)
FC37 ĐẬP TAN SÀN NHẢY
FC37 ĐẬP TAN SÀN NHẢY 20 tháng 12 2017 lúc 19:40

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.

Bình luận (0)
__HeNry__
__HeNry__ 3 tháng 1 2018 lúc 21:32

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 4 tháng 1 2018 lúc 11:52

các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống dưới nc là mang và bóng hơi

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
Ngô Thành Chung 4 tháng 1 2018 lúc 16:23

là mang và bóng hơi

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 22 tháng 1 2018 lúc 12:40

mang và bóng hơi

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 28 tháng 1 2018 lúc 21:44

mang bóng hơi

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 19:41

mang and bóng hơi

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 5 tháng 2 2018 lúc 20:24

mang , bóng hơi

Bình luận (0)
tran tan phuoc
tran tan phuoc 16 tháng 12 2018 lúc 18:34

-Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.hehe

Bình luận (0)
Lan Đặng Thị
Lan Đặng Thị 16 tháng 2 2020 lúc 15:53

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải CO2 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN