Lớp Sâu bọ - Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Trong số ba lớp của Chân khớp (Giáp xác, Hình nhện và Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:02

Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất là vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt . đều là những thực phẩm có giá trị dinh dường cao với khối lượng lớn. Nên có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con người và xuất khẩu.

Bình luận (1)
Phạm Linh
Phạm Linh 8 tháng 12 2017 lúc 20:53

-Trong số 3 lớp của chân khớp thì lớp giáp xác có giá trị thcj phẩm lớn nhất:

*Có lợi:

-Làm thực phẩm : tôm sú , tôm hùm, cua nhện(còn gọi là cua hoàng đế)

-Xuất khẩu :tôm , cua...

-Gía trị kinh tế cao:tôm cua...

*Có hại :

-Gây hại cho giao thông đường thủy: sun

-Kí sinh gây hại cho cá: rận nc ...

Bình luận (0)
Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 16:38

Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất là vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt . đều là những thực phẩm có giá trị dinh dường cao với khối lượng lớn. Nên có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con người và xuất khẩu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN